specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Prof. dr hab. med.
Aleksandra Araszkiewicz

Zapisy telefoniczne
pod numerem:
882 664 066

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1991-1995 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 1995-2001 Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego
  w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem)


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

2001-2002 staż podyplomowy w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu 2002-2006 Studium Doktoranckie w Klinice Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii. Praca doktorska pt. „Ocena aktywności procesu zapalnego u chorych na cukrzycę typu 1 leczonych od początku choroby metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii” obroniona w 2008 roku.

 • 2008 tytuł specjalisty w dziedzinie choroby wewnętrzne
 • 2012 tytuł specjalisty w dziedzinie diabetologii
 • 2014 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 2020 tytuł Profesora dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • 0d 2018 Zastępca Kierownika Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei
  w Poznaniu


KONSULTACJE:

Z zakresu diabetologii osób dorosłych.

Przyjmuję:

 • pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych insuliną przy pomocy penów lub osobistej pompy insulinowej, także pacjentów stosujących systemy monitorowania glikemii
 • pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych lekami doustnymi oraz lekami w iniekcjach podskórnych
 • pacjentki z cukrzycą w ciąży
 • pacjentów w stanie przedcukrzycowym oraz
  z wykładnikami insulinooporności


PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Europejskie Towarzystwo Badań and Cukrzycą (EASD)
 • Grupa Robocza ds. neuropatii EASD (NEURODIAB)
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

 

CERTYFIKATY UMIEJĘTNOŚCI:

 • 2016 Certyfikat PTD potwierdzający umiejętności w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych (nr 00001/SP)
 • 2018 Certyfikat „Eversense Certified Physician” potwierdzający umiejętności w zakresie implantacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii Eversense.


 
 
 
 • Badanie EKG