dr. n. med. Wojciech Seniuk

specjalista chorób wewnętrznych

tel. 61 671 33 80

 

Zainteresowania zawodowe:

  • inwazyjnie i nieinwazyjne (farmakologiczne) leczenie zaburzeń rytmu;
  • diagnostyka kardiologicznych przyczyn omdleń;
  • porady ogólno-kardiologiczne - konsultacje pacjentów z chorobami serca;

CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIACH

  • PTK - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, członek Sekcji Rytmu Serca PTK
  • ESC - European Society of Cardiology
  • EHRA - European Heart Rhythm Association (EHRA)

Wykształcenie:


1995 – 2001

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I, wyróżniony listem gratulacyjnym Rektora Akademii Medycznej

2007

Rozprawa  doktorska pt.: Morfologiczna ocena obrazu płatków zastawki aortalnej, zatok wieńcowych oraz aorty wstępującej w procesie starzenia, I Klinika Kardiologii. Katedra Kardiologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2009

Specjalista chorób wewnętrznych

2010

Rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii

Doświadczenie zawodowe:

2001 – 2002

Staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym  Szpitalu Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej w Poznaniu;

2002-2008

Młodszy asystent;  I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu;

Od 2009

Starszy asystent;  Oddział Kardiologii Szpitala Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 
 
  • Badanie EKG